گواهینامه HSE

گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS )

گواهینامه HSE-MS بیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 می باشد. بهتر است بدانیم که معنای HSE-MS چیست؟

HSE - MS مخفف Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست می باشد.

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت می کند. HSE-MS در واقع سازمانی که موفق به طراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE  را پیاده سازی کرده اند. در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001  و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه ISO14001 اینجا را کلیک بفرمایید و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه OHSAS18001 اینجا را کلیک بفرمایید.

بعضی از موسسات صدور گواهینامه اقدام به صدور گواهینامهHSE-MS  می نمایند. این صدور بر اساس سفارش خود مشتریان صورت می پذیرد. البته این گواهینامه ها توسط مراجع اعتبار دهنده اعتبار دهی نمی شوند. چون سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مدل سیستم مدیریتی بوده و چنانچه سازمانی قصد گرفتن گواهینامه های مربوطه با اعتبار دهی مراجع اعتبار دهنده را داشته باشد بایستی دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001  و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 را هم زمان اخذ نماید.

لازم به ذکر است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل این کار وجود اشتراکات اساسی بین این سه استاندارد است و این کار باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه ISO9001 اینجا را کلیک بفرمایید.

از مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش حوادث در محیط های کاری

کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو

افزایش در ارائه تولید و یا خدمات بیشتر

افزایش انگیزه کارکنان به دلیل کار در یک محیط ایمن و ایده آل

شناسایی و ارزیابی خطراتی که در محیط وجود ارد اما دیده نمی شود

کاهش ضایعات ( چه محصول باشد و چه خدمت )

کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب ، خاک و هوا

نگهداری منابع طبیعی برای نسل های آینده

مدیریت صحیح پسماندها

کاهش بیماری ها و امراض از طریق حفظ محیط زیست

شکر نعمت های الهی

ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی در نسل ها

و . . .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع رایگان جهت ارائه اطلاعات و مطالب در خصوص نحوه گرفتن گواهینامه HSE می باشد.

با ما همراه باشید . . .