امور ممیزی مراقبتی

سئوال :
در گواهینامه (های) ما تا سه سال اعتبار خورده چرا بایستی هر سال بابت تمدید اعتبار اقدام کنیم؟
جواب:
روی تمام گواهینامه های صادره از مراجع صادر کننده مختلف، تاریخ اعتبار سه سال درج میشه. اما سالی یکبار بایستی مجموعه ی دارنده گواهینامه از طرف مرجع صادر کننده مورد ممیزی مراقبتی (بازرسی) سالیانه قرار گرفته و در صورت تایید این ممیزی مراقبتی ، اعتبار گواهینامه همچنان باقی می ماند. چنانچه شما تمایلی جهت انجام امور ممیزی مراقبتی سالیانه نداشته باشید، به این معناست که شما تمایلی جهت تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه های خود ندارید. البته اصل گواهینامه ها را از شما نخواهند گرفت اما مرجع صادر کننده ، نام مجموعه ی شما را از سایت خودش خارج می کند و به عبارتی دیگر گواهینامه های شما قابلیت رجیستری نخواهد داشت.  متقاضی گواهینامه این اختیار را دارد که برای درخواست انجام امور کارسازی و اجرای این ممیزی مراقبتی سالیانه جهت تمدید اعتبار گواهینامه اعلام آمادگی نماید.
سئوال:
تا موعد سالیانه ی ممیزی مراقبتی سالیانه، یک الی سه ماه باقی مانده! چرا از الان باید برای ممیزی مراقبتی سالیانه و تمدید اعتبار گواهینامه (ها) اقدام کنیم؟
جواب:
به جهت اینکه امور کارسازی ، هماهنگی و انجام امور مستند سازی و تهیه گزارشات لازمه و همچنین به جهت جلو گیری از ریسک گذشتن از زمان ممیزی مراقبتی سالیانه و ابطال گواهینامه، و همچنین بسته به نوع مرجع صادر کننده و زمان لازمه برای انجام امور مربوطه ، معمولا یک الی سه ماه زود تر بایستی اقدام کرد. چون در صورت رد شدن زمان ممیزی مراقبتی و عدم تکمیل فرایند تمدید ، اعتبار گواهینامه (ها) از بین رفته و بایستی برای صدور مجدد اقدام کرد که این صدور مجدد مستلزم هزینه های خیلی سنگین تری هست.