گواهینامه ایزو

ایزو چیست ؟

ISO چیست؟

تعریف ایزو ISO چیست؟

کاربرد ایزو ISO کجاست ؟

خود کلمه ایزو ISO ازکجا آمده؟

 

ایزو چیست؟

درواقع کلمه ایزو ( ISO ) مخفف سه کلمه انگلیسی بشرح میباشد:

International Organization For Standard

سازمان استاندارد جهانی ( سازمان بین المللی برای استاندارد سازی )

Organization = O     و     Standard = S     و     International = I

دربعضی مواقع هم گفته میشودکه کلمهISO  مخفف لغاتی مثل Isometric بمعنای هم اندازه و Isonomy بمعنای تساوي قانون ياتساوي افراد دربرابر قانون ميباشدكه بدليل ارتباط منطقي دوكلمه (( مساوي )) و (( استاندارد )) نام ISO براي اين سازمان انتخاب گرديد.

 

تاریخچه ایزو

برای اولین بار در24 فوریه سال 1947 باهدف یکسان سازی و یکپارچه کردن و تدوین استانداردها ، سازمان بين‌المللي استاندارد ISOكه مقرآن درژنو ميباشد ایجادشد. درابتدای امراین سازمان علاوه بردنبال کردن اهداف بالا درراستای ايجاد تسهيلات درتجارت بين‌المللي حمايت ازتوليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي و ... باعضويت 25 كشور تاسيس شده بود. پس ازآن و بصورت تدريجي ساير كشورهاي جهان برای عضویت دراين سازمان اعلام آمادگی کردندکه درحال حاضر حداقل داراي 164 عضو مي‌باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ازجمله اعضاي اصلي آن بوده و بافعاليت دركميته‌ فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته ودارد.اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و زيركميته و بيش ازچهل‌هزار كارشناس تدوين گرديده‌اند.

این كميته‌هاي فني كه ازاعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) تشکیل شده اند، وظيفه دارند موضوعاتي راكه تدوين استانداردآنها ضروري بنظر ميرسد بررسي و مطرح نمايند. پس ازموافقت موضوع پيشنهادي مدارك علمي و فني مربوط (COMMITTEE DRAFT) تهيه و بين اعضاء (ازجمله ايران) توزيع ميگردند كه پس ازانجام اصلاحات لازم بصورت پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي (DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) درميآيند.

پيش‌نويسهاي مذكور مجددابراي اعضاء فرستاده ميشوند تاپس ازانجام آخرين اصلاحات بعمل آمده و تصويب نهايي بصورت استانداردهاي بين‌المللي موردعمل قرار گيرند. لازم بذکرست که اگر 75درصد اعضاء کمیته هابه پیش نویس مربوطه رای مثبت بدهندبه آن پیش نویس عنوان ISO داده میشود و همچنین اگر بین 66 تا 75 درصد اعضاء به آن پیش نویس رای مثبت بدهند آن پیش نویس عنوان ISO/TS داده میشود واگربین 50 تا 66 درصد اعضاءبه آن پیش نویس رای بدهندآن پیش نویس عنوان ISO/PAS داده میشود و زیررای 50 درصدی آن پیش نویس تایید نشده و جهت تکمیل شدن به کارشناسان حوزه مربوطه ارجاع داده میشود.

امروزه تفکر و دید عموم جامعه ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بسوی مدرک گرایی به کلمه و عنوان گواهینامه ISO حساس شده میباشد.دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001 زبان زد همه شده. علتش اینستکه ISO9001 یک استاندارد عمومی برای تمامی سازمانها و شرکتهاباهرزمینه فعالیتی باشد ( اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و . . . ) است و کاربرد آن در هر سازمانی به عنوان پیش نیاز برای هر استاندارد دیگری است. جامعه دریافت فهمید کسب موفقيت جهت حضور مداوم دربازارهاي ملي ، منطقه اي و بين المللي تحت تاثير رقابتهاي فشرده و افزايش عرضه برتقاضا همواره به2  عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد.گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام ، ايمني ، خدمات بعداز فروش، بروز بودن و رضايت مشتريان رانيز نميتوان ناديده گرفت. لذا سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند مورد استفاده قرار گرفت.

مرکز تخصصی مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد.

بامادرارتباط باشید...