دوره آموزشی HSE

گواهینامه دوره آموزشی ایمنی با عناوین مختلفی توسط کارفرمایان فعلان و علاقمندان در حوزه های مرتبط با HSE مطرح می گردد.

 

نام دقیق دوره های HSE

نام دقیق دوره های HSE معمولا توسط نهادهای آموزش دهنده رسمی و غیر رسمی در زمانهای مختلف معمولا اصلاح می گردد. بر همین اساس متقاضیان دوره های آموزشی و گواهینامه های مرتبط با HSE با ذکر الفاظ مختلف در گوگل اقدام به جستجو می کنند. مانند:

دوره آموزش یا گواهینامه آموزش HSE

دوره آموزش یا گواهینامه آموزش ایمنی

دوره آموزش یا گواهینامه ایمنی و بهداشت

دوره ایمنی گواهینامه ایمنی ، کارت مهارت ایمنی

گواهینامه آموزش تخصصی ایمنی ، HSE و...

مراکز آموزش دوره های تخصصی HSE و ایمنی

 

معمولا تعداد خیلی زیادی ازنهادها ، شرکتها ، سازمانهای دولتی و یا حقوقی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمایند.

 

انتخاب مرکز آموزش دهنده

متقاضی ابتدا بایستی مرکز آموزش دهنده خود را انتخاب نماید. مراکز آموزش دهنده در حال حاضر مراکز زیر هستند.

سازمان مرکزی سیستم کاران

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ( اداره کار )

سازمان فنی و حرفه ایی

آموزشگاهای غیر رسمی پراکنده در سطح کشور

هرکدام از این مراکز برای خودشان ساز و کاری و قوانینی دارند. متقاضیان سوال می کنند که کدام یک از این مراکز آموزشهای تخصصی معتبرتر هستند.

 

اعتبار گواهینامه های آموزشی HSE و ایمنی و...

اعتبار هر گواهینامه به غیر از مدارک دانشگاهی مانند فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بستگی به جایی دارد که قرار است متقاضی این گواهینامه را ارائه دهد. ممکن است یک کارفرما برایش مهم نباشد که مدرک HSE صادره از چه نهاد و سازمانی می باشد و گاهی هم برعکس ممکن است گواهی HSE صادر برای کارفرما مهم باشد. پس نمی توان گفت کدامیک معتبرتر هست. هر گواهی ایمنی اعتبار خودش را دارد.

 

دوره های آموزشی سازمان مرکزی سیستم کاران

سیستم کاران بعنوان بزرگترین و اولین سازمان آموزشی و مشاوره با ارائه سرفصل های تخصصی در حوزه های مختلف در حال برگزاری آموزشهای مورد نیاز متقاضیان است و گواهی نامه صادر این سازمان اعتبار بالایی دارد لیست دوره های تخصصی سازمان مرکزی سیستم کاران به شرح زیر است.

دوره مقدماتی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

Introduction of Quality Management System ISO 9001: 2015

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

Basics , Structure & Documentation Of Quality Management System ISO 9001:2015

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

Advanced Structure & Documentation Of Quality Management System ISO 9001:2015

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

Internal Audit Of Quality Management System ISO 9001:2015

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

Basics , Structure & Documentation Of Environment Management System ISO 14001:2015

دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

Advanced Structure & Documentation Of Environment Management System ISO 14001:2015

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

Internal Audit Of Environment Management System ISO 14001:2015

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO 45001:2018

Basics , Structure & Documentation Of Occupational Health and Safety Management System ISO45001:2018

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

Advanced Structure & Documentation Of Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018

Internal Audit Of Occupational Health and Safety Management System ISO45001:2018

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE-MS

Basics , Structure & Documentation Of Health , Safety and Environmental Management System HSE – MS

دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE-MS

Advanced Structure & Documentation Of Health , Safety and Environmental Management System

HSE – MS

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

Internal Audit Of Health , Safety and Environmental Management System HSE – MS

دوره سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان منشور سازمان ISO10001:2018

Basics , Structure & Documentation Of Quality Management Customer Satisfaction - Guidelines for Codes of Conduct for Organizations ISO10001:2018

دوره مقدماتی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2018

Basics , Structure & Documentation Of Quality Management Customer Satisfaction - Guidelines for Complaints Handling in Organization ISO10002:2018

دوره پیشرفته سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2018

Advanced Structure & Documentation of Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Complaints Handling in Organization ISO10002:2018

دوره سیستم مدیریت کیفیت - حل اختلاف مشتریان ISO10003:2018                               

Basics , Structure , Documentation Of Quality Management -- Customer Satisfaction -- Guidelines for Dispute Resolution External to Organizations ISO 10003:2018

دوره سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO10004:2018 

Basics , Structure , Documentation Of Quality Management -- Customer Satisfaction -- Guidelines for Monitoring and Measuring ISO 10004:2018

دوره مبانی ، ساختار ، مستندات مدیریت امنیت اطلاعات ISO / IEC 27001: 2018

Basics , Structure , Documentation Of Information Security Management ISO/IEC 27001:2018

دوره پیشرفته ، ساختار ، مستندات مدیریت امنیت اطلاعات ISO / IEC 27001: 2018

Advanced , Structure , Documentation of Information Security Management ISO/IEC 27001:2018

دوره پیشرفته ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات - نمای کلی و واژگان

ISO/IEC27001:2018

Advanced , Structure , Documentation of Information Technology -- Security Techniques -- Information Security Management Systems -- Overview and Vocabulary ISO / IEC 27000:2018

دوره مبانی ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 2 ISO / IEC 20000-2: 2018

Basics , Structure , Documentation Of Information Technology -- Service management -- Part 2

ISO/IEC 20000-2:2018

دوره مبانی ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 2: راهنمایی در مورد استفاده از سیستم های مدیریت خدمات

ISO / IEC 20000-2: 2018

Basics , Structure , Documentation Of Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems ISO / IEC 20000-2: 2018

دوره مبانی ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 10: مفاهیم و اصطلاحات ISO / IEC 20000-2: 2018

Basics , Structure , Documentation Of Information technology -- Service management -- Part 10: Concepts and terminology ISO / IEC 20000-2: 2018

دوره مبانی ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 9: راهنمای استفاده از ISO / IEC 20000-1 در سرویس های ابری

Basics , Structure , Documentation Of Information technology -- Service management -- Part 9: Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services

دوره پیشرفته ، ساختار ، مستندات فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات ISO / IEC 20000-1: 2018

Advanced , Structure , Documentation of Information Technology -- Service management -- Part 1: Service Management System Requirements ISO/IEC 20000-1:2018

دوره فناوری اطلاعات - مراکز داده - مروری کلی ISO/IEC 30134-1:2016

Information Technology - Data Centres - General Overview ISO/IEC 30134-1:2016

دوره سیستم مدیریت کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO3834-2:2005

Basics , Structure & Documentation Of Quality requirements for fusion welding of metallic material

ساختار اساسی و مستندسازی شرایط مورد نیاز برای جوشکاری فیوژن مواد فلزی ISO 3834: 2005

Basic Structure & Documentation of Quality Requirements for Fusion Welding of Metallic Materials ISO 3834:2005

دوره مقدماتی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO29001:2020

Basics Structure & Documentation of Quality Management System in Oil, Gas and Petrochemical ISO29001:2020

دوره پیشرفته سیستم مدیریت کیفیت در نفت ، گاز و پتروشیمی ISO29001:2020

Advanced Structure & Documentation of Quality Management System in Oil, Gas and Petrochemical ISO29001:2020

دوره ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در نفت ، گاز و پتروشیمی ISO29001:2020

Auditor/Lead Auditor ISO29001:2020

دوره صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی - سیستم های مدیریت کیفیت ویژه بخش - الزامات سازمان های تأمین کننده محصولات و خدمات ISO 29001: 2020

Petroleum , Petrochemical and Natural Gas Industries — Sector-Specific Quality Management Systems — Requirements for Product and Service Supply Organizations ISO 29001:2020

دوره مقدماتی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:2019

Basics , Structure & Documentation Of Quality management -- Guidelines for training ISO10015:2019

دوره پیشرفته سیستم مدیریت کیفیت - رهنمودهای آموزش ISO10015:2019

Advanced Structure & Documentation Of Quality management -- Guidelines for training ISO10015:2019

دوره مدیریت کیفیت - رهنمودهایی برای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد ISO10015:2019

Quality Management — Guidelines for Competence Management and People Development

دوره الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون ISO / IEC 17025: 2017

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories       ISO/IEC 17025:2017

دوره مدیریت صلاحیت سازمان های بازرسی منطبق با الزامات ایزو17020

ISO/IEC 17020:2012

دوره کاربردی دوره سیستم مدیریت یکپارچه

Description the Requirements of the Integrated Management System IMS ISO9001:2015 & ISO14001:2015&ISO45001:2018

دوره ممیزی داخلی و تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه

internal audit & Description The Requirements Of The Integrated Management System ( IMS( With The Requirements Of ISO9001:2015 & ISO14001:2015 & ISO45001:2018

دوره مقدماتی ایزو و HSE

Introduction of ISO and HSE-MS

دوره مبانی ، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF16949:2016

Basics , Structure , Documentation & Internal Audit Of Automotive Quality Management System Standard IATF 16949:2016

دوره hse عمومی

General Health , Safety and Environmental Management System HSE – MS

دوره مقدماتی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001: 2018

Basics , Structure & Documentation Of Occupational Health and Safety Management System ISO45001:2018

دوره پیشرفته سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001: 2018

Advanced Structure & Documentation Of Occupational Health and Safety Management System ISO45001:2018

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001: 2018

Internal Audit Of Occupational Health and Safety Management System ISO45001:2018

خدمات یادگیری برای آموزش و آموزش غیررسمی - الزامات اساسی برای ارائه دهندگان خدمات ISO29990: 2010

Learning Services for Non-Formal Education and Training -- Basic Requirements for Service Providers ISO29990:2010

دوره مقدماتی- سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ISO10006:2018

Basic Structure & Documentation Of Quality Management in Projects ISO10006:2018

دوره پیشرفته- سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ISO10006:2018

Basic Structure & Documentation Of Quality Management in Projects ISO10006:2018

دوره مقدماتی سیستم مدیریت پروژه ISO 21500: 2012

Basics , Structure & Documentation Of Guidance on project management ISO 21500:2012

دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم دستگاه های پزشکی - سیستم های مدیریت کیفیت - الزامات مربوط به اهداف نظارتیISO13485:2016

Advanced Structure & Documentation of Medical devices — Quality management systems Requirements for regulatory purposes ISO13485:2016

خدمات گردشگری - هتل ها و سایر اقامتگاه های جهانگردی اصطلاحات ISO 18513:2003

Tourism services — Hotels and other Types of Tourism Accommodation — Terminology ISO 18513:2003

دوره مقدماتی سیستم مدیریت ایمنی مواد عذاییISO22000:2018

Basics , Structure & Documentation Of Food safety management ISO22000:2018

دوره پیشرفته سیستم مدیریت ایمنی مواد عذاییISO22000:2018

Advanced, Structure & Documentation of Food safety management ISO22000: 2018

پیشرفته ، ساختار و اسناد کشتی ها و فناوری های دریایی - انرژی باد دریایی - عملیات بندری و دریایی ISO 29400:2020

Advanced, Structure & Documentation of Ships and marine technology — Offshore wind energy — Port and marine operations ISO 29400:2020

دوره مدیریت کارآفرینی (IEC)

Entrepreneurship Management According to IEC

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک(GRS)

Strategic Planning Management According to GRS

مدیریت اجرایی MBA(ANCCP)

Executive Management MBA According to ANCCP

مدیریت حرفه ای

Professional Management Program According to Alliance

دوره مدیریت انبارش براساس الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

Storage management According to With the requirements of the Standard Quality Management System

دوره مدیریت ریسک

Risk Management

مدیریت پروژه حرفه ای منطبق بر PMBOK

Project Management Professional (PMP) Based on PMBOK

مدیریت کسب و کار

Master of Business Administration MBA

دوره دکترای مدیریت بازرگانی

DBA

دوره مدیریت دانش

Knowledge Management

دوره پیشرفته مدیریت ریسکISO 31000:2018

Advanced , Structure & Documentation of Risk management ISO 31000:2018

ایمنی و سلامت عمومی

General Health and Safety

ایمنی حمل و نقل کالا

Safety in Transportation and Handling of Goods

ایمنی در داربست

Scaffold Safety

ایمنی کار در ارتفاع

Safe Working at Height

ایمنی کار با جرثقیل

Crane Safety

ایمنی کار در فضای بسته

Confined Space Safety

ایمنی در حفاری

Drilling Safety

دوره پیشرفته افسر ایمنی و بهداشت

Advanced Health and Safety Ofiicer

اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری

Safety Principles in Welding and Cutiing

دورهتعالی رهبری و بهداشت و ایمنی NEBOSH

NEBOSH HSE Certificate in Health & Safety Leadership Excellence

دوره HSE مطابق با الزامات اداره ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA)

HSE Course According To Requirements Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

دوره ایمنی در پروژه های عمرانی

HSE in Construction Project

ایمنی کار در ارتفاع و داربست

Safety Work at Height and Scaffolding

ایمنی ماشین آلات و تجهیزات بار برداری

Safety of Machinary and Loading Equipment

ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

General safety (especially for safety officials

ایمنی کار بامواد شیمیایی وآشنایی با sds موادشیمیایی

Safety at Work with Chemicals and Familiarity with SDS Chemicals

ایمنی در جابجایی و حمل بار

Safety in Handling and Carrying Cargo

ایمنی پیش راه اندازی

Pre Start up Safety Review (PSSR)

دوره آراستگی سازمانی یا روش های سازمان محل کار5S

Workplace Organization Method 5S

HACCPتجزیهو تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با توجه به الزامات استانداردهای ISO10002:2018,ISO10004:2018

Customer Relationship Management (crm) According to the requirements of the standards ( ISO10002:2018 AND ISO 10004:2018)

دوره ارزیابی ریسک

Risk Assessment

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

Hazard Identification and Risk Assessment (Special for Safety Officials)

دوره آموزش و تدوین HSE PLAN

Training and writing Of HSEPLAN

دوره اصول منشی گری

Principles of the secretary

ارزیابی کمی ریسک

Quantitative Risk Analysis

داوری در معاملات املاک و مستغلات بر اساس ISO 10003: 2018

Arbitration in Real Estate Transactions Based on ISO 10003:2018

استاندارد زیرساخت ارتباطات از راه دور برای مراکز داده ANSI/TIA-942-A:2012

Telecommunications Infrastructure Standard For Data Centers ANSI/TIA-942-A:2012

دوره بازرسی جوش

Welding Inspection

دوره مقدماتی ، ساختار و مستندات بنیاد اروپا برای مدیریت کیفیتEFQM

Basics , Structure & Documentation Of European Foundation for Quality Management    

EFQM

آتش نشانی

Advanced Fire Fighting

دوره پیشرفته تکنسین برق

Advanced Electrical Technician

دوره پیشرفته لوله کشی صنعتی

Advanced Industrial Piping

دوره پیشرفته جوشکاری

Advanced Welding of Metallic Material

مربیگری تناسب اندام

Fitness Coaching

مربیگری بدن سازی

Bodybuilding Coaching

دوره NFPA 70, Art. 760: 2017 ( کد گذاری برق ملی )

National Electrical Code

دوره NFPA72:2019 ( کد ملی هشدار و اعلام خطر آتش سوزی )

National Fire Alarm & Signaling Code

دوره تعمیر و نگهداری محصول

TPM   Total Productive Maintenance

دوره شناسایی و ارزیابی خطر

Hazard Identification and Risk Assessment

دوره استاندارد بین المللی صنعت راه آهن (IRIS)

International Railway Industry Standard (IRIS)

دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی

Quality Management Systems Internal Audit Based on ISO 9001:2015 (in Realestate)

دوره ICDL

International Computer Driving Licence ICDL

دوره برنامه ریزی منابع سازمان

ERP Enterprise Resource Planning

دوره مهارت های جامع مدیریتی

Managment Skills

دوره اصول ، ساختار و مستندات روشهای تولید خوب (GMP)

Basics , Structure & Documentation Of Good Manufacturing Practices (GMP)

دوره متخصص ارتباط با مشتری

CRM Specialist

دوره کارشناسی ارشد اصول مذاکره و تکنیک های فروش

Master of Principles of Negotiation and Sales Techniques

دوره طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی

Design and Implementation of Green Space and Landscaping

دوره فتوشاپ

Primary Photoshop

دوره حرفه ای لوله کشی صنعتی

Industrial Piping Professional Course

دوره بازرسی رنگ صنعتی

Inspection of Industrial Paints

دوره نصب داربست

Scaffold Erection

دوره مهندس پزشکی در بیمارستان

Biomedical Engineer in Hospital

دوره آموزش نرم افزار مقدماتی MATLAB

MATLAB Introductory Software Training

دوره مواد غذایی ارگانیک و محصولات کشاورزی ارگانیک

Organic Food and Organic Agricultural Products ORGANIC

دوره تجهیزات اتاق عمل

Operation Room Equipments

امنیت سیستم های هوشمند

Intelligent Systems Security

شناسایی فرکانس رادیویی

Radio Frequency Identification

مدیریت تجارت الکترونیکی

E-Commerce Management

استراتژی طراحی شهر هوشمند

Smart City Design Strategy

مقاله نویسی

Essay Writing

تعمیرات برد الکترونیکی

Electronic Board Repairs

تعمیرات تخصصی ECU

ECU Specialized Repair

نصب و عیب یابی سیستم های مختلف امنیتی و ارتباطی (دوربین های اعلام حریق ، ضد سرقت و دوربین مداربسته)

Installation and Troubleshooting of Various Security and Communication Systems(Fire Alarm, Anti-Theft and CCTV Cameras

مدیریت کسب و کار

Business Management

پیشرفته ی شناسایی گیاهان دارویی

Advanced Identification of Medicinal Plants

سر ممیزی ایزو 17020

Auditor/Lead Auditor ISO/IEC 17020:2012

جوشکاری بر پایه 6G

6G Welder Based on ASME SEX 9 & AWS D 1.1 & API 1104

هیدرولیک مقدماتی

Basic Hydraulic

آزمایش غیر مخرب - صلاحیت و مجوز پرسنل NDT

Non-Destructive Testing — Qualification and Certification of NDT Personnel ISO 9712:2012

مهندسی سیستم ها و نرم افزارها

Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE ISO/IEC 25000:2014

تجزیه و تحلیل خطر و نقاط بحرانی

Risk Analysis and Critical Points

مهندسی فروش

Sales Engineering

بازرسی رنگ سندبلاست

Inspection of Color and Sandblasting (1 & 2) According to ASTM,ISO,SSPC,IPS Standards

آتش نشانی حرفه ای

Professional Fire Fighting

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران

Occupational Safety And Health For Workers Covered By Contractors

ایمنی عمومی و بهداشت کاربرای کارفرمایان و صاحبان کارپیمانکاری

General User Safety And Health For Employers And Contractors

سیستم مدیریت ایمنی کار ،سلامت و محیط زیست(HSE)

Occupational Safety, Health and Environment (HSE) Management System

 

دوره های آموزشی اداره کار

اداره کار نیز در هر مقطح زمانی به جهت دولتی بودنش دچار بی ثباتی بوده و دوره های مختلفی در هر زمان خاص برگزار می نمایند. سازمان مرکزی سیستم کاران نیز مجری برگزاری دوره های اداره کاری می باشد. نمونه ایی از دوره های اداره کاری به شرح زیر می باشد.

ایمنی عمومی ( ویژه مسئول ایمنی )

ایمنی عمومی ( ویژه کارفرمایان )

دوره های آموزش سایرین

نمادهای دیگری مانند سازمان فنی و حرفه ایی و برخی نهادهای پراکنده نیز دروه هایی برگزار می کنند به جهت پراکندگی معمولا متقاضی ندارد

 

دوره آموزشی HSE صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید