شرکتهای صادر کننده ایزو

شرکتهای صادرکننده ایزو

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو و سطح اعتبار آنهارا مشاهده کنید.چه تفاوتهایی دراین مراجع صادرکننده ایزو وجود دارد وچرا در لیست نمایندگی های ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمتهای دیده میشود. شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو تنوع بالایی دارند و هرروز شاهدآن هستیم تعدادی مراجع صادرکننده گواهی نامه ایزو ازگردونه ثبت و صدور خارج میگردند و تعدادی دیگری مراکز صدور گواهینامه ISOبه لیست دفاتر صادرکننده گواهی ISO اضافه میشوند.

لیست مراجع و مراکز معتبر گواهینامه ایزو را چگونه میتوان یافت و چطور میتوان مطمئن شدکه چه شرکتی اعتبار بالاتری دارد.به مراکز صادرکننده گواهی نامه ایزو CB گفته میشود. CB های زیادی درایران فعالیت میکنند. خیلی CB هابطور مستقل فعالیت کرده و گواهینامه صادرمیکنند. امااصولاهر CB بایستی تحت اعتبار یک مرجع اعتباردهنده فعالیت کند. مراجع اعتبار دهنده به مراکز ثبت و صدور گواهینامه را AB میگویند. AB هانیز درحالت دولتی و خصوصی دارند. یک نهاد درسطح جهانی بنام IAF وجود دارد که اکثر کشورها درآن عضو هستند AB کشورهای مختلف جهان باعضویت در انجمن IAF دارای بالاترین سطح اعتبار هستند. اصطلاحا گواهینامه اییکه IAF ی باشدیا IAFی نباشد خیلی مهم است. اگر AB عضویت IAF راداشته باشد درنتیجه CB های تحت اعتبار آن AB نیز اعتبار بالاتری دارند . لذا یک CB تحت اعتبار ABباعضویت IAF رامیتوان یک CB معتبر خواند. با اینکه سطح اعتبار تمام AB های عضو IAF یکی هست امابرخی AB و CB ها سیستمهای متفاوتی برای خدمات ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ازخود اعلام میکنند. درحالیکه متقاضیان میتوانند ازبین مراکز مندرج درلیست شرکتهای ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، یک CB ارزانتر راانتخاب کنند.

بدلیل عدم آگاهی متقاضیان گواهینامه ISO ازاطلاعات حقوقی و فنی ایزو در سایت گوگل با درج عناوین زیر بدنبال اطلاعات مورد نیاز خود هستند.

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو

لیست مراکز صادرکننده ایزو

لیست نهادهای صادرکننده ایزو

لیست شرکت های صادرکننده ایزو

لیست CB های صادرکننده ایزو

لیست مراجع صادرکننده ایزو

لیست دفاتر صادرکننده ایزو

لیست نمایندگیهای صادرکننده ایزو

لیست نمایندگی های صادرکننده ایزو

فهرست شرکت های صادرکننده ایزو

لیست CB های معتبر درایران

CB های معتبر درایران

CB های مورد تایید سازمان ملی استاندارد

CB های مورد تایید موسسه استاندارد

ایزو و استاندارد ایزو

لیست CB های مورد تایید موسسه استاندارد

لیست CB های موردتایید شهرداری

لیست CB های مورد تایید شرکت نفت

لیست CB های مورد تایید شرکت گاز

لیست CB های مورد تایید شرکت آب و فاضلاب

لیست CB های مورد تایید کارفرما

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید موسسه استاندارد

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید شرکت نفت

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید شرکت ملی گاز

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید شرکت آب و فاضلاب

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید شرکت نفت فلات قاره

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید سازمان انرژی اتمی

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو مورد تایید وزارت بهداشت

لیست CB های معتبر در تهران

لیست سی بی های معتبر صادرکننده ایزو

سی بی ایزو

CB ایزو

لیست نمایندگی CBهای بین المللی

لیست CBهای ایرانی

لیست CBهای آلمانی

لیست CBهای انگلیسی

لیست CB های اتریشی اطریشی

لیست CB های سوئیسی

لیست CB های چینی

لیست CB های آمریکایی

لیست CB های کانادایی

لیست CB های ایتالیایی

لیست CB های فرانسوی

لیست CB های چک واسلواکی

لیست CB های نروژی

لیست CB های TUV آلمان

لیست CB های IMQ

لیست CB های SGS

لیست CB های DAKKS

لیست CB های UKAS

لیست CB های ترکیه ایی

لیست CB های هندی

لیست CB های ASCB

لیست CB های Accredia

لیست CB های تهرانی

لیست CB های اصفهانی

لیست CB های خراسان

لیست CB های خوزستان

لیست CB های آذربایجان

لیست CB های هرمزگان

لیست CB های مازندران

لیست CB های گلستان

لیست CB های گیلان

لیست CB های معتبر

لیست CB های معتبر مجاز

لیست CB های مورد تایید

لیست CB های بین المللی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با ده سال تجربه و تخصص درحوزه اطلاع رسانی بروزترین اطلاعات درخصوص اخذ انواع گواهینامه های بین المللی ISO و CE و HSE-MS و IMS و IRIS و MIS و 5S و EFQM و..... درخدمت متقاضیان محترم میباشد.

با مادرارتباط باشید