شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران تعداد بسیاری هستندکه البته اغلب ازنوع غیر IAF هستند و تعدادشان بسیار زیادست چونکه درداخل کشور ساخته میشوند و ساختگی ایرانیهاست وهر روزه برتعدادشان افزوده میشودالبته دراین میان یکسری شرکتها هستندکه ایزو تقلبی صادر میکنند وچون برآنها نظارت نمیشود و نهادی نیست برشان نظارت کتد برتعدادشان روزبروز افزوده میشود. شرکتهای متقاضی اخذ ایزو در ایران اغلب بدلیل مناقصه و تبلیغات و رقابت و مقاصد دیگر بدنبال اخذ ایزو هستند وبه دلیل تحریمها صادرات کم شده و بهمین جهت گواهی غیر IAF برایشان کار راه انداز هست و میتوانند بسرعت و فوری و ارزان دست پیدا کنندبه گواهی ایزو برای همین متقاضیان ایرانی ازبین شرکتهای ایزو هستندکه درون ایران صادر میشوند وازانواع شرکتهای داخلی. دسته دیگر شرکتهایی هستندکه بدنبال اخذ گواهی ایزو IAF هستند حالا بنابر هردلیلی مانند مناقصه بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار و صادرات . چنانچه شرکتی دارای شرایط مالی و مناسب باشد بهترست ازانواع IAF استفاده کندکه هرزمان نیاز داشت بتواند ازآن استفاده کند البته درزمان صادرات ویا هرزمانی سازمان متقاضی نیاز داشت گواهی IAF بگیرد میتواند گواهی غیر IAF خودرا برروی IAF سوییچ کند.

شرکتهای ایزو در تهران دو گروه میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . قطعا سوال پیش آمده اینست IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعنبار یک مرجع و نهاد بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند. ودر نهایت درراسشان IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست واین بالاترین سطح گواهینامه ایزو میباشد وحالا یکسری مراجع نیزهستند درون ایران ساخته شدند و CB و AB ساختگی هستند و درون ایران ساخته میشوند و بهمین جهت بدانها غیر IAF گفته میشودکه همانطورکه گفته شد شرکتهای گواهی دهنده ایزو ایران ازبین اینگونه گواهی ذبیشترست زیراکه سختگیری کمترست و شرکتها میتوانند براحتی دراین خصوص فعالیت ککند فقط یکسری آدم سودجو دراین میان هستندکه ایزو تقلبی صادر میکنندو بایستی مراقب ایندست افراد بود.

شرکتهای ایزو درتهران درواقعیت همان مراجع صادر کننده ایزو و CB هاهستندکه جهت شناختشان اگراز نوع IAF بخواهیم بامراجعه سایت IAF و انتخاب کشور مورد نظر برروی AB مد نظر کلیک کرده و CB هارا دیده و انتخاب کنید و توجه داشته باشیدکه AB اعتبار دهنده CB گواهینامه مد نظر شمارا صادر میکند. درخصوص گواهی نوع غیر IAF تمامی مراجع اغلب انواع گواهینامه ایزو رابه ثبت رسانده و صادر میکنند و فقط بایستی دراین میان مراقب انتخاب مرجع بود و قبل هرچیز ازنحوه رجیستری و استعلام شرکت و برند مورد نظر اطمینان حاصل کردکه گواهینامه ایزو دریافتی دارای قابلیت استعلام باشد و بتوان آنرا رجیستری کرد و ازطریق سایت AB قابل رجیستری باشد و بتوان استعلام گرفت.

شرکتهای ایزو در تهران و شناختنشان همانگونه که گفته شد سازمانها رامجاب میکندتا درون گوگل بدنبال اینگونه مراجع بگردند و باشرکتهای مختلفی برمیخورند ویکی ازاین مراکز وشرکتها و سازمانها ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه و متبحر بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو دردرون ایران درخدمت شما مشتریان عزیز میباشد.