گواهینامه ایزو معتبر , فوری , ارزان

گواهینامه ایزو معتبر , فوری , ارزان

گواهی نامه ایزو ازانواع گواهی مورد نیاز تمامی شرکتها میباشد. استاندارد ایزو بجهت تمامی مشاغل باهر نوع فعالیت کاربردی بوده واستفاده میگردد.

گواهینامه ایزو معتبر فوری و ارزان مورد درخواست بسیاری ازشرکتهای متقاضی گواهی ایزو میباشداما چیزیکه مشخص میباشد اینست ؛ چیزی بعنوان گواهی ایزو معتبر فوری و ارزان وجود ندارد. قطعا گواهی نامه ISO معتبر ودارای اعتبار جهانی ازلحاظ وقت و هزینه نیازبه صرف وقت وهزینه دارد.

گواهی ISO معتبر دارای اعتبار جهانی اصطلاحا IAF هستندو تحت اعتبار سازمان بین المللی اعتباردهی باعنوان IAF میباشند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO رادر اصطلاح واختصار CB مینامندکه مخفف عبارت Certification Body میباشدکه مراجع cb خودشان زیرنظر سازمانی باعنوان AB فعالیت کرده و اعتباردهی میشوندو خوداین AB زیر نظر یک نهاد بین المللی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند. درحقیقت IAF بالادست ترین ومعتبرترین نهاد اعتباردهی ایزو میباشدو استاندارد ایزو دارای اعتبار IAF معتبرترین گواهینامه ISO میباشدکه جهت صادرات میتوان ازآن استفاده کرد وگواهی ISO دارای قابلیت IAF فقط میتواند جهت صادرات استفاده گردد و جهت صادرات اعتبار داردو معتبرست. قطعا چنین گواهینامه معتبر ایزو ازلحاظ زمان ، جهت صدور زمانبر میباشد.

گواهی نامه ISO دارای اعتبار IAF بدلیل اینکه ازلحاظ وقت و هزینه جهت برخی شرکتها بصرفه نیست ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ساخت AB و CB واینگونه CB ساختگی زیرنظر AB ساختگی اعتباردهی میشوند واصطلاحا بدینگونه گواهی نامه ایزو گواهی ISO غیر IAF گفته میشودکه البته کار راه انداز هستندو ازلحاظ صرف وقت وهزینه بصرفه میباشنداما قابلیت صادرات نداشته وجهت صادرات مناسب نمیباشنداما جهت مقاصد دیگر مانند مناقصات ، تبلیغات وغیره مناسب میباشند. بایستی اضافه کردکه بااین تفاسیر مراجع غیر IAF در ایران بسیار زیادند ودرحال افزایش میباشند حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه درون ایران اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو ازنوع غیر IAF بهمین دلیل برندهای متفاوت باسطح اعتبار متفاوتی وجود دارندکه درحال افزایش هستنداین امر باعث شده بسیاری ازافراد کلاهبردار اقدام کنندبه صدور گواهینامه پرینتی و فتوشاپی که فاقد اعتبار هستندو تقلبی میباشند. بهمین دلیل متقاضیان اخذ گواهی ایزو بایستی بادقت کافی و تحقیقات درست اقدام کنندبه انتخاب مرجع. مثلا چنانچه مرجعی بدانها گفت یکروزه گواهی ایزو صادر میکند بدانند گواهی نامه ایزو صادره تقلبی میباشد زیراکه حتی گواهینامه ایزو غیر IAF چندین روز طول میکشد بجهت ثبت وصدور وبنابر سطح اعتبار زمان بیشتری میخواهد. همچنین وجوداین برندهای مختلف قیمتهارا دچار نوسان کرده و گاهی قیمتها نجومی بوده ومتاسفانه مرجعی نیست براین نوسان قیمت نظارت کندو همینطور جلوی برخی کلاهبرداران صادرکننده گواهی نامه ISO که بااسم گواهی ایزو ارزان وفوری اقدام میکنندبه گواهی ایزو تقلبی بگیرند پس بهترست خود سازمانها باتحقیق حتی الامکان درفضای مجازی اقدام کنندبه انتخاب مرجع .

مدرک ایزو قابل رجیستری بوده ودرون سایت ثبت میگردد وسازمان میتواند بامراجعه به سایت برند صادرکننده گواهینامه ایزو خودرا درون سایت ببینند. گواهینامه ایزو دارای سطح اعتبار IAF رامیتوان بامراجعه سایت IAF باتوجه بنام وکشور مورد نظر صادر کننده گواهینامه ایزو مورد نظر رجیستری کرد.

کاربران ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو کنند:

گواهینامه ایزو معتبر, گواهی نامه ایزو معتبر, گواهی ایزو معتبر, مدرک ایزو معتبر, استاندارد ایزو معتبر, گواهینامه ISO معتبر, گواهی نامه ISO معتبر, گواهی ISO معتبر, مدرک ISO معتبر, استاندارد ISO معتبر, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران, لیست شرکتهای مشاور ایزو, لیست شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو, شرکتهای تایید صلاحیت ایزو, شرکتهای مورد تایید NACI گواهی ایزو ارزان و فوری وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو جهت متقاضیان عزیز میباشد.